امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاوره صنایع غذایی،آرایشی , بهداشتی ، تهیه ماشین آلات , کلیه خدمات اداری :

تمامی عمور اداری مرتبط با سازمان صنعت معدن تجارت توسط این شرکت انجام میپذیرد.

کار را به کاردان بسپارید و زمان و فکر و انرژیتان را خرج درآمدزایی در در حرفه خود کنید.

ارمغان صنعت صدر با کادری مجرب در خدمت شماست تا انجام کلیه کارهای اداری  را به فرایندی لذت بخش تبدیل کند. حتما تا به امروز درگیر امور اداری، ثبتی یا مالی و مالیاتی بوده اید، و با اتلاف زمان، انرژی و درگیری ذهنی ناشی از آن آشنایی دارید. افراد موفق همواره به جای استفاده از 100% انرژی خود به تنهایی، از 1% انرژی صد نفر استفاده می کنند. دفتر مهندسی ارمغان صنعت صدر مفتخر است به جلب اعتماد مدیران موفق بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران. خوشحالیم که سهم کوچکی در موفقیت بزرگشان داشته ایم.

02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.


شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت .

 

مدارك لازم براي صدور پروانه مسئول فني :

1- استعفاء و تسويه حساب نهايي و اصل پروانه مسئول فني قبلي

2- تكميل فرم معرفي نامه مسئول فني

3-  تكميل فرم قرارداد استخدامي 

4-  فتوكپي شناسنامه 1 سري از تمام صفحات و كارت ملي

5-  فتوكپي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت

6- گواهينامه موقت تحصيلي يا دانشنامه (تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان براي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي)

7- دو قطعه عكس 3×4

8- فيش بانكي به مبلغ560000ريال به حساب سيبا به شماره 2173319011008 (متن"صدور پروانه مسئول فني شركت.............."در فيش و كپي نوشته شود.)

9 - سوگندنامه مسئول فني(محضري)

10- سوگندنامه كارفرما(محضري)

11- فرم پرسشنامه و تعهدنامه مدير و مسئول فني موسسات

12- تعهد نامه مدير و مسئول فني مؤسسات (محضري)

13-  تصوير آخرين پروانه بهره برداري بهداشت

 

 

 

14- تسويه حساب هزينه هاي آزمايش

 

 

مدارك لازم جهت صدور پروانه بهره برداري :

 

1- درخواست كتبي به معاونت غذا ودارو

2- تصوير پشت و رو برابر اصل شده  پروانه بهره برداري اداره صنايع و يا سازمان جهاد كشاورزي

3- اصل پروانه تاسيس و بهره برداري وزارت بهداشت براي متقاضياني كه قبلاً اين پروانه را دريافت نموده اند .

4- تكميل فرم شماره 1 ( فرم پرسشنامه درخواست بهره برداري توسط مدير كارخانه )

5- فهرست لوارم و تجهيزات خط توليد و آزمايشگاه به انضمام CD  حاوي فايل فهرست لوازم و تجهيزات

6- نقشه كامل ساختمان در مقياس 1:200 و پلان وموقعيت و پلان کروکی

7- اساسنامه ، اظهار نامه ، آگهاي تاسيس ( روزنامه )آخرين تغييرات هيات مديره براي واحدهاييكه بصورت شركت تاسيس شده اند .

8- فيش بانكي به مبلغ 5660000 ريال به حساب شماره 2173319012006 به نام معاونت غذا ودارو (متن"صدور پروانه بهره برداري شركت.............."در فيش و كپي نوشته شود.)

9- در مورد متقاضيان اصلاح پروانه بهره برداري مبلغ فيش بانكي 940000ريال مي باشد كه به حساب فوق واريز مي گردد .

10- تسويه حساب هزينه هاي آزمايش (در صورت درخواست اصلاح پروانه)

11- تصوير پروانه مسئول فني(در صورت درخواست اصلاح پروانه)

12- اصل پروانه بهره برداري (در صورت درخواست اصلاح پروانه)

13 - شرح فرآيند توليد محصول (محصولات) مورد درخواست به همراه نمودار جريان فرآيند(Process flow diagram)

 

 

       مدارك لازم براي صدور يا تمديد پروانه ساخت :

1- درخواست كتبي به معاونت غذا ودارو 

2- تكميل فرم سه برگي درخواست صدور  يا تمديد پروانه ساخت توسط مسئول فني ( بصورت تايپ شده و كامل ) به انضمام CDحاوي فايل فرم سه برگي تكميل شده

3- پروانه بهره برداري بهداشت

4- پروانه مسئول فني

5- طرح برچسب

6- تعهد نامه  ماده 11

7- تصديق ثبت علامت تجاري

8- فيش بانكي به مبلغ 1450000 ريال براي محصولات خوراكي ، آشاميدني ، و يا فيش بانكي به مبلغ 1880000ريال براي محصولات آرايشي و بهداشتي (متن"صدور پروانه ساخت شركت.............."در فيش و كپي نوشته شود.) به حساب شماره 2173319011008

9- مبلغ فيش براي تمديد پروانه ساخت 560000 ريال به حساب فوق مي باشد .

10- اصل پروانه ساخت قبلي ( در صورت تمديد )

11- قرارداد با آْزمايشگاه ( جهت آزمايشاتي كه مسئول فني قادر به انجام آن در آزمايشگاه كارخانه نمي باشد . )

12- منابع و مستندات و مجوزهاي ساخت و يا ورود مواد اوليه مورد نياز در ساخت محصول

13- تصديق ثبت نهايي نام تجاري بايد به نام موسسه ( ذكر شده در پروانه بهره برداري ) داراي اعتبار و ذكر طبقه و كالاي مورد نياز باشد .

14- تعهدنامه رفع نواقص واحد مطابق با شرايط GMP

15- تصوير پروانه ساخت ظروف بسته بندي محصول

16- تصوير آخرين جزوات استاندارد

17 -تسويه حساب هزينه هاي آزمايش