امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشاوره اخذ انواع جواز :

 

کار را به کاردان بسپارید و زمان و فکر و انرژیتان را خرج درآمدزایی در در حرفه خود کنید.

 

ارمغان صنعت صدر با کادری مجرب در خدمت شماست تا انجام کلیه کارهای اداری  را به فرایندی لذت بخش تبدیل کند. حتما تا به امروز درگیر امور اداری، ثبتی یا مالی و مالیاتی بوده اید، و با اتلاف زمان، انرژی و درگیری ذهنی ناشی از آن آشنایی دارید. افراد موفق همواره به جای استفاده از 100% انرژی خود به تنهایی، از 1% انرژی صد نفر استفاده می کنند. دفتر مهندسی ارمغان صنعت صدر مفتخر است به جلب اعتماد مدیران موفق بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران. خوشحالیم که سهم کوچکی در موفقیت بزرگشان داشته ایم.

 

02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

 

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.

 


 

شما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت .

 

 

مراحل صدور جواز کسب

 

-مرحله اول صدور جواز کسب

 

1-درخواست كتبي متقاضي پروانه كسب (جواز کسب)

 

2-ثبت درخواست و ارائه رسيد به متقاضي

 

3-بازديد از محل واحد صنفي توسط كميسيون بازرسي اتحاديه و ارائه گزارش

 

4-بررسي درخواست متقاضي پروانه كسب( جواز کسب) در جلسه هيئت مديره و ارايه پاسخ كتبي به وي

 

 

 

-مرحله دوم صدور جواز کسب

 

در این مرحله از صدور جواز کسب ارائه يكي از مدارك ذيل جهت تعيين وضعيت ملكي واحد صنفي انجام میشود که شامل:

 

1-سند مالكيت به نام متقاضي

 

2-اجاره نامه رسمي به نام متقاضي

 

3-اجاره نامه عادي (با اخذ تعهد محضري) بنام متقاضي

 

4-مبايعه نامه به نام متقاضي

 

5-حكم قطعي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند اجاره

 

6-رسيد پرداخت اجاره بهاي معتبر

 

7-قرارداد اجاره محل كسب با ادارات و سازمانهاي دولتي، نهادها، شهرداري، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي خاص صنفي، شركتهاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي و نهادها

 

 

 

ارائه يكي از مدارك ذيل جهت تعيين وضعيت نظام وظيفه آقايان برای دریافت جواز کسب که شامل:

 

1-گواهي پايان خدمت

 

2-گواهي معافيت دائم

 

3-گواهي اشتغال به تحصيل

 

4-گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت پزشكي از حوزه نظام وظيفه

 

5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن

 

 

 

-ارائه سوابق كاربري تجاري با كارگاهي يا اداري محل واحد صنفي مورد درخواست

 

-ارائه ساير مدارك ذيل:

 

1-كپي تمام صفحات شناسنامه

 

2-كپي كارت ملي

 

3-كپي مدرك تحصيلي يا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثناي متقاضياني كه سن آنان از 50 سال بالاتر مي باشد)

 

4-دوارزده قطعه عكس پرسنلي جديد (3x4)

 

5-فيش واريز مبلغ حداكثر تا سقف 5 برابر حق عضويت اتحاديه براي سال اول (حق ورودي) كه از مبلغ 3.000.000 ريال عدول ننمايد.

 

6-فيش واريز مبلغ 30.000 ريال به حساب 21733008 خزانه كشور

 

 

 

-مرحله سوم صدور جواز کسب

 

استعلام از ادارات ذيربط و ارائه مدارك ذيل شامل:

 

1-گواهي مركز بهداشت شهرستان و ارائه كارت معاينه پزشكي فردي جهت صنوف مشمول (موادر خوردني، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي)

 

2-گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر

 

3-گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

 

4-موافقت اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي

 

5-گواهي گذراندن دوره آموزش (حداقل 10 ساعت) از موسسه آموزشي معتبر (مورد تاييد كميسيون نظارت شهرستان مربوط)

 

6-ارائه هرگونه مدرك مبني بر تشكيل پرونده يا ارائه هر يك از اوراق پرداخت مالياتي

 

7-گواهينامه مهارت فني جهت مشاغل مندرج در آئين نامه تبصره ذيل ماده 13 قانون

 

8-اختصاص كد شناسه ده رقمي (ملت كارت) و الصاق آن به پروانه كسب(جواز کسب)

 

9-اختصاص برچسب شناسه صنفي مطابق با كد ده رقمي

 

 

 

-مرحله چهارم صدور جواز کسب

 

بررسي پرونده توسط رييس و در غياب وي نايب رييس اتحاديه

 

 

 

مرحله پنجم صدور جواز کسب

صدور پروانه كسب (جواز کسب)با رعايت مراحل چهارگانه قبلي و تحويل آن به متقاضي